ข่าวสารกิจกรรม
สาขาอุทัย

AEK รวมใจ เก็บขนมูลฝอยอันตราย แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น สู้ภัยโควิด-19

AEK รวมใจ เก็บขนมูลฝอยอันตราย แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น สู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอกอุทัย จำกัด ได้ดำเนินการเข้ารับขยะมูลฝอยอันตรายจากเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อทำการขนส่งและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไปยังศูนย์กำจัดขยะอันตรายที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกอุทัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ “โครงการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายองค์กรปกครองท้องถิ่น” จุดประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเทศบาลพบประชาชน

ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการได้สรุปงานด้านต่างๆของทางเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ “ โครงการเทศบาลพบประชาชน ” นำผ้าห่มนวมมอบให้กับ ประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

อ่านเพิ่มเติม