บริษัท เอกอุทัย จำกัด
ครบวงจรในการบริหารจัดการกาก อุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลว โดยได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001
บริษัท เอกอุทัย จำกัด มีความมุ่งมั่นและตระหนักให้ความสำคัญต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบริการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปูนไลม์คุณภาพ
ปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาหินปูนคุณภาพสูงด้วยเตาเผาที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม