สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร เพื่อการเกษตร

LINE_ALBUM_81265 ทำฝายบ้านถ้ำเต่าพัฒนา_๒๒๑๒๑๓_373


สร้างฝ้ายชะลอน้ำกึ่งถาวร เพื่อการเกษตร บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin