มอบเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลและเงินสนับสนุน

92507

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกลวัชร เทพาพรสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานมวลชนสัมพันธ์

มอบเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลและเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการปรับปรุงระบบน้ำ เพื่อการเพาะชำกล้าไม้ ให้กับสวนสวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin